Adam Lewandowski

Adam Lewandowski

O mnie

Nazywam się Adam Lewandowski, mam 61 lat, mieszkam w Mikołowie - Borowej Wsi. Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukończyłem dwa kierunki: zarządzanie firmą oraz rachunkowość i finanse. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci, córkę i syna. Żona jest nauczycielką. Urodziłem się w Wiśle Wielkiej w powiecie pszczyńskim, a wychowałem się w Katowicach Murckach, w typowej wielodzietnej śląskiej rodzinie. W młodości z sukcesami uprawiałem karate kyokushinkay. Byłem także komandorem klubu żeglarskiego „Drakar”. Przez wiele lat byłem współwłaścicielem agencji fotografii reklamowej i technicznej. Następnie przez kilka lat pracowałem w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie, gdzie zajmowałem się marketingiem, współpracowałem tam m.in. z profesorem Grzegorzem Opalą byłym ministrem zdrowia oraz Jerzym Kurowskim, byłym wiceministrem zdrowia. Kolejnym etapem mojej kariery zawodowej była praca w Poczcie Polskiej, gdzie pełniłem obowiązki między innymi rzecznika prasowego, dyrektora oddziału w Zabrzu oraz menagera w katowickiej dyrekcji Poczty Polskiej, gdzie odpowiadałem między innymi za oddział wsparcia sprzedaży. W międzyczasie pełniłem też funcję wiceprzewodniczącego podzakładowej komisji NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej. W latach 2016-2018 byłem menagerem w spółce energetycznej Tauron Wytwarzanie S.A. Natomiast od lipca 2018 r do chwili obecnej jestem zatrudniony na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Oprócz pracy zawodowej angażowałem się również w działalnośc samorządową. Jesienią 2014 roku w wyborach samorządowych kandydowałem na stanowisko burmistrza miasta Mikołowa oraz do Rady Powiatu Mikołowskiego. Startowałem z poparciem Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo tego, że zdobyłem zaufanie 3558 osób to do drugiej tury wyborów na burmistrza zabrakło mi 553 głosów. Dostałem się natomiast do Rady Powiatu otrzymując 1242 głosy poparcia. Po wyborach w Radzie Powiatu powierzono mi stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu, które sprawowałem do listopada 2017 roku.
Jeśli chodzi o działalność społeczną to pełniłem funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej od początku jego powstania do 2022 roku.