Adam Lewandowski

Adam Lewandowski

VII Festiwal Moczki i Makówki 2019

Tradycyjnie po Święcie Trzech Króli w dniu 14 stycznia 2019 r. w „Białym Domku” w Mikołowie odbył się uroczysty Wieczór Świąteczno-Noworoczny, połączony z VII edycją „Festiwalu Moczki i Makówki”, współorganizowany przez Poseł na Sejm RP Izabelę Kloc oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 gości, w tym m.in. Poseł na Sejm Piotr Pyzik, Senator RP Adam Gawęda, radni miejscy, powiatowi i Sejmiku Województwa Śląskiego, starostowie powiatowi, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedstawiciele służby zdrowia, nauki, duchowieństwa, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, dyrektorzy zakładów pracy, liczni mieszkańcy okręgu rybnickiego oraz media TVP 3 Katowice na czele z Prezesem Maciejem Wojciechowskim.
W sumie do konkursu zgłoszono 14 moczek i 16 makówek.

Członkowie Jury Festiwalu w kategorii MAKÓWKA w składzie:

 • Piotr Pyzik - Poseł na Sejm RP,
 • Maciej Wojciechowski – Dyrektor TVP 3 Katowice,
 • Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych,
 • Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza,
 • Jarosław Kołodziejczyk - dyrektor inwestycyjny BGK Nieruchomości S.A.,
przyznało następujace nagrody:
 • I miejsce - Fundacja Brajlówka z Łazisk Górnych,
 • II miejsce - Katarzyna i Gabriel Breguła – Radny Gminy Czerwionka – Leszczyny,
 • III miejsce Jan Szczęsny – Ślązak Roku z Orzesza.
Członkowie Jury Festiwalu w kategorii MOCZKA w składzie:
 • Anna Szymik – Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
 • Kazimierz Szynol – Prezes Tauron Wytwarzanie,
 • Marian Kotyczka – Wójt Gminy Ornontowice,
 • Dariusz Domański – Śląski Wicekurator Oświaty,
 • Adam Ratka – Dyrektor Pracy KWK "Budryk" Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
przyznało następujace nagrody:
 • I miejsce Mariola Szeliga z Wyr,
 • II miejsce Stanisława Hajduk – Bies – Radna Miasta Mikołowa,
 • III miejsce Alojzy Szymiczek – Radny Powiatu Wodzisławskiego.
Dodatkowa kategoria: RADNI
 • Nagroda Specjalna: Ewa Gawęda - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego z Wodzisławia Śląskiego,
 • Nagroda Specjalna: Marcela Kanafek-Lewandowska - Radna Powiatu Pszczyńskiego,
 • Nagroda Specjalna: Łukasz Mura - Radny Powiatu Raciborskiego.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami, które przygotowali nasi sponsorzy. Gratuluję zwycięzcom, a pozostałym uczestnikom oraz gościom dziękuję serdecznie za udział oraz tak liczne przybycie.

obraz_01 obraz_02 obraz_03 obraz_04 obraz_05 obraz_06 obraz_07 obraz_08 obraz_09 obraz_10 obraz_11 obraz_12 obraz_13 obraz_14 obraz_15 obraz_16 obraz_17 obraz_18 obraz_19 obraz_20 obraz_21 obraz_22 obraz_23 obraz_24